Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem
Działania

Rekrutujemy do Działu Projektów Kulturalnych!

Muzeum Emigracji w Gdyni informuje o naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
Termin składania aplikacji: 18.10.2017 r. do godz. 15.00

Opis stanowiska
Osoba na stanowisku specjalisty ds. projektów kulturalnych jest odpowiedzialna za pracę merytoryczną oraz organizacyjno-administracyjną związaną z realizacją programu kulturalnego Muzeum Emigracji, rozwijanie długofalowych, interdyscyplinarnych inicjatyw łączących obszary m.in. sztuk wizualnych, teatralnych, muzycznych i literackich.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
- minimum 2-letnie doświadczenie w administracji i realizacji projektów, w tym projektów grantowych i/lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ,
- bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
- doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Podstawowe obowiązki:
- kompleksowa organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych; opracowywanie i zarządzanie projektami kulturalnymi,
- inicjowanie współpracy oraz realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
- podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
- redagowanie tekstów i publikacji tematycznych,
- wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń,
- realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
- wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów,
- rozliczanie projektów,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych,
- planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys /CV/
- list motywacyjny
- propozycja projektu lub wydarzenia kulturalnego związanego tematycznie z przedmiotem działalności Muzeum Emigracji (dołączone w formie papierowej do aplikacji)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, Biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 18 października 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów kulturalnych".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem