Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem
Działania

Rekrutujemy!

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Główny Inwentaryzator Zbiorów
Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:
• wykształcenie co najmniej wyższe humanistyczne profilowane na muzealnictwo, archiwistykę, ochronę dóbr kultury, historię lub pokrewne (studia magisterskie lub podyplomowe),
• min 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ewidencjonowania zbiorów,
• doświadczenie zawodowe w pracy z inwentarzami oraz bazami danych zbiorów,
• doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucji sektora publicznego,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, archiwów i bibliotek, ochrony zabytków oraz digitalizacji zbiorów,
• znajomość regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego w dziedzinie kultury.

Dodatkowo mile widziane będą:
• doświadczenie zawodowe w zakresie digitalizacji zbiorów,
• doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu archiwaliów, obiektów kultury materialnej oraz zbiorów bibliotecznych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.

Zakres zadań:
• wprowadzenie oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
• prowadzenie ewidencji muzealiów, w tym ksiąg: wpływu/ewidencyjnej, ruchu i depozytów oraz nadzorowanie prowadzenia ksiąg inwentarzowych poszczególnych zbiorów,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej: zakupu muzealiów, darów na rzecz muzeum, przekazów, wypożyczeń muzealiów,
• prowadzenie muzealnej bazy danych zbiorów (wprowadzanie i uzupełnianie informacji, udostępnianie zasobu on-line),
• sprawowanie pieczy nad zbiorami, prace przy inwentaryzacji),
• tworzenie opracowań i ekspertyz na potrzeby działań Muzeum, a także w odpowiedzi na zapytania zewnętrzne ,
• opracowywanie rocznych sprawozdań do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Miasta Gdyni.
• opracowanie merytoryczne zbiorów (przygotowywanie kart ewidencji naukowej),
• koordynacja digitalizacji zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
• współpraca w zakresie poszukiwań i promocji zbiorów Muzeum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys – CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator Zbiorów".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem