Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem
Działania

Rekrutujemy: specjalist(k)a ds. edukacji

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Ogłoszenie ważne do 13 listopada 2017 r., do godz. 15:30


Jedyny w swoim rodzaju widok z okna działu edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury lub pokrewne,
 • Doświadczenie w samodzielnej organizacji, kreacji oraz koordynacji projektów edukacyjnych lub kulturalnych,
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków, przygotowywaniu oraz koordynowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji,
 • Podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość,
 • Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu.


Dodatkowo mile widziane będą:

 • Znajomość nowych trendów w edukacji,
 • Zainteresowanie problematyką będącą przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni.


Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji.

Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych,
 • Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi,
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań edukacyjnych,
 • Przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych,
 • Realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
 • Wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys /CV/
- list motywacyjny
- propozycja działania edukacyjnego dla młodzieży w wieku 13 – 15 lat związanego z problematyką współczesnych ruchów migracyjnych wraz z budżetem (do 10.000 zł), dołączona w formie papierowej
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-tki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalisty/ki ds. edukacji. ".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem