Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej

Rozumiem
Edukacja

Licea i szkoły ponadgimnazjalne

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

AKTYWNE OPROWADZANIE

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni (90 minut). Wykwalifikowany edukator animuje grupę, angażując ją w kreatywne zadania wymagające aktywnego zwiedzania, poszukiwania i analizowania informacji, spoglądania na opowiadane historie z wielu perspektyw.

ZWIEDZANIE WYSTAWY Z KARTĄ ZADAŃ

Uczniowie otrzymują zestaw angażujących zadań, które w trakcie zwiedzania rozwiązują sami w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach, multimediach, nagraniach. Po zwiedzaniu uczniowie sprawdzają i omawiają kartę razem z nauczycielem, który posiada zestaw odpowiedzi.

WARSZTATY

Wielka Emigracja wielkich artystów

Wpadajcie do muzeum! Tu okaże się, że źródło konfliktu Mickiewicza i Słowackiego, który obecny jest w internetowych memach, można odnaleźć na naszej wystawie, a przedstawicieli Wielkiej Emigracji bardzo dużo łączy ze współczesnymi muzykami hip-hopowymi.

Podczas zajęć uczniowie dokonują ciekawych i zaskakujących porównań, porządkując jednocześnie wiedzę o dziewiętnastowiecznych ośrodkach emigracji i jej przedstawicielach.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz na wystawie stałej.

Realizacja podstawy programowej: wiedza o kulturze (analiza i interpretacja tekstów kultury, w tym dzieł sztuki), historia (selekcja, hierarchizacja i integracja pozyskanych informacji, przedstawienie przyczyn i długofalowych skutków powstań narodowych, charakterystyka głównych nurtów i postaci Wielkiej Emigracji); język polski (interpretowanie tekstu z wykorzystaniem wiedzy o kontekstach, w jakich może być on odczytywany; odczytywanie treści alegorycznych i symbolicznych utworu; dostrzeganie obecnych w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalnych).

Wyjazdy i ucieczki z PRL. Marzenie o wolności

Bohaterowie filmów takich jak „Jack Strong" czy „300 mil do nieba" to tylko niektóre osoby, które odważyły się na ucieczkę z Polski w czasach PRL-u. Na zajęciach zapoznamy się z historiami pragnących odmienić swój los i ryzykujących życie śmiałków, które prezentujemy na wystawie.

Zajęcia poruszają temat przyczyn wyjazdów w okresie PRL i współcześnie oraz skłaniają do zastanowienia się nad realiami życia gospodarczego i społecznego czasów PRL-u. Uczniowie omawiają postawy ówczesnych Polaków, zastanawiając się nad motywacjami nieraz odważnych decyzji o wyjazdach i ucieczkach.

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu genezy PRL-u oraz realiów życia gospodarczego i społecznego tego okresu.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz na wystawie stałej.

Realizacja podstawy progra mowej: historia (charakterystyka realiów życia gospodarczego i społecznego PRL-u); wiedza o społeczeństwie (charakterystyka postaw współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu); język polski (operowanie słownictwem koncentrującym się wokół tematów takich jak: Polska, Europa, świat, współczesność i przeszłość, kultura, cywilizacja, polityka).

Muzeum od podszewki, czyli praca w instytucji kultury

Czy pracownicy muzeum tylko pilnują wystaw? Sprawdźmy, jak wygląda praca w nowoczesnej instytucji kultury!

W trakcie warsztatów uczniowie mają okazję wcielić się m.in. w rolę PR-owców, edukatorów czy specjalistów ds. zbiorów. Zajęcia uczą nie tylko, jak powstają wydarzenia kulturalne, ale również pogłębiają wiedzę na temat słynnych polskich emigrantów i emigrantek. Proponujemy trzy tematy warsztatów do wyboru: sport, film, literatura.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej.

Realizacja podstawy programowej: podstawy przedsiębiorczości (rozpoznawanie mocnych i słabych stron własnej osobowości, odnoszenie ich do cech osoby przedsiębiorczej; podejmowanie racjonalnych decyzji, opierając się na posiadanych informacjach i ocenianie skutków własnych działań; stosowanie różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska; omawianie zasad pracy zespołowej i wyjaśnianie, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawianie cech dobrego kierownika zespołu).

Wielokulturowość to nie nowość

Czy szukaliście kiedyś śladów innych kultur w waszym najbliższym otoczeniu? Spróbujmy zbudować wielokulturową mapę Polski! Poprzez inspirujące aktywności odkryjemy także, jak wiele nas łączy pomimo różnic.

Prowadzone aktywnymi metodami zajęcia służą kształtowaniu postawy otwartości na innych, przygotowaniu do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym i stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom takim jak nietolerancja, rasizm, wykluczenie społeczne.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej.

Realizacja podstawy programowej: wiedza o społeczeństwie (rozpoznawanie przejawów rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnianie potrzeby przeciwstawiania się im oraz przedstawianie możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji).

Kamera, akcja!

Wyruszamy na poszukiwanie dobrych kadrów, dźwięków oraz historii w sam raz na scenariusz filmowy! Dokąd? Oczywiście do muzeum!

Uczniowie w nowatorski sposób poznają najciekawsze wątki wystawy stałej oraz osiągnięcia wybitnych polskich emigrantów i emigrantek związanych z kinematografią: Agnieszki Holland, Alana Starskiego, Poli Negri, Warner Brothers, Janusza Kamińskiego.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz na wystawie stałej.

Realizacja podstawy programowej: wiedza o kulturze (znajomość dwudziestowiecznych dzieł reprezentujących różne dziedziny sztuki - literatura, architektura, plastyka, muzyka, teatr, fotografia, film, sztuka nowych mediów; wskazanie różnych funkcji dzieła sztuki (np. estetyczna, komunikacyjna, społeczna, użytkowa, kultowa, poznawcza, ludyczna).

Kronika osobista. Migracyjne historie z pierwszej ręki

Uczyć się można na wiele sposobów: czytając książkę, oglądając film, zwiedzając wystawę w muzeum. Wierzymy jednak, że najlepszą drogą do zrozumienia zjawiska emigracji jest spotkanie i rozmowa z ludźmi, którzy jej doświadczyli.

Spotkanie z „żywymi książkami", podczas którego uczestnicy mają okazję osobiście zetknąć się z tematami dotyczącymi emigracji i historii najnowszej. To niepowtarzalne doświadczenie nie tylko pozwala na głębsze zrozumienie złożonych problemów migracji, ale również uczy empatii i szacunku. Zajęcia uświadamiają, że w centrum każdej historii jest pojedynczy człowiek – emigrant wyruszający w podróż z bagażem emocji, marzeń i lęków.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej i trwają około półtorej godziny. Zapisy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Elżbieta Potrykus - reemigrantka, w latach 80. aktywna działaczka "Solidarności". W 1987 r. otrzymała od władz PRL tzw. „paszport w jedną stronę" stając się uchodźczynią polityczną. Wraz z 11-letnim synem rozpoczęła nowe życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędziła ponad 20 lat. W 2009 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. - Ważne jest, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, że ich działania mogą wpływać na bieg historii – mówi Elżbieta Potrykus.

Majed Tinawi - członek Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, pracował w wielokulturowym środowisku w krajach takich jak Syria, Emiraty Arabskie, Wielka Brytania. Od rozpoczęcia kryzysu w jego ojczyźnie – Syrii - jego pasją jest promowanie praw człowieka. - Wierzę, że edukacja jest najważniejszym narzędziem w walce z uprzedzeniami i dyskryminacją – mówi Majed Tinawi. - Marzę o świecie wolnym od społecznej niesprawiedliwości.

Spotkanie prowadzone jest w języku angielskim.

Khedi Alieva - Czeczenka, uchodźczyni, Członkini Rady Imigrantów i Imigrantek. Mieszka w Gdańsku od czterech lat. Uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w obszarach edukacji i kultury. Twórczyni Domu Międzykulturowego – innowacyjnego projektu integracji imigrantów w Gdańsku. Chce szerzyć wiedzę na temat kultury Czeczeni, islamu oraz sytuacji uchodźców w Polsce. - Spróbujmy nie dzielić społeczeństwa. Poznanie się prowadzi do porozumienia – przekonuje Khedi Alieva.

Szczegóły dotyczące zajęć oraz osób, z którymi można zorganizować spotkanie:

Joanna Gojżewska: 586704160; j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Ludwika Radacka-Majek: 586704157; l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

OFERTA DODATKOWA

Istnieje możliwość przeprowadzenia w języku angielskim poniższych warsztatów z oferty stałej:

Jak przeprawić się przez morze, jak pokonać wielkie góry (przedszkola i zerówki)

Dzieci z różnych stron świata (SP I–III)

Welcome to the USA (SP IV–VI)

Kamera, akcja! (VII SP, gimnazjum i liceum)


ROZPROSZENIE. Emigracja Marca '68.

Nowa wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Emigracji to rozpisana na wiele przejmujących głosów historia pokolenia, dla którego marzec 1968 roku zadziałał jak pryzmat rozbijający społeczeństwo na tysiące jednostek. Na wystawie czasowej usłyszysz relacje emigrantów, przeczytasz spisywane na gorąco doniesienia Radia Wolna Europa, zobaczysz tajne dokumenty partyjne, odtworzysz atmosferę marcowych wydarzeń z wypowiedzi ich uczestników. Wystawę można oglądać do końca czerwca.

W związku z pięćdziesiątą rocznicą Marca '68 zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez nasz Dział Edukacji.

Marzec 1968. Historie rozstań


Paszport umożliwiający podróż w jedną stronę - dokument, który w latach 60. XX wieku rozdzielał polskich przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Dlaczego? Podczas warsztatów poznamy poruszające historie tzw. emigrantów marca 68.
Uczestnicy warsztatów poznają tło wydarzeń marca 1968 r. Na podstawie prawdziwych historii spróbują prześledzić powody wyjazdów oraz uczucia jakie towarzyszyły emigrantom tego okresu.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej, na wystawie stałej oraz na wystawie czasowej poświęconej historii marca 68.
Realizacja podstawy programowej: historia (realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u; przyczyny i skutki kryzysu 1968 r. ).
Scenariusz zajęć przygotowany przez Muzeum Emigracji w Gdyni.

Młodzi gniewni. Dzieje pokolenia Marca 68

Dzieci ludzi ocalałych z Zagłady wychowują się w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Co wiedzą o swoich korzeniach? Opowieści o ich życiu codziennym – filmy, pamiętniki, fragmenty wystawy czasowej – pozwolą uczniom i uczennicom poczuć szczególną atmosferę tamtych czasów. W marcu 1968 roku młodzież żydowska uczestniczyła w buncie przeciwko władzy komunistycznej. Zaczęły się brutalne represje. Większość z nich opuściła Polskę z biletem w jedną stronę.

Zajęcia odbywają się w sali multimedialnej oraz na wystawie czasowej poświęconej historii marca 68.
Realizacja podstawy programowej: historia (analiza zmian terytorialnych, strat ludnościowych, kulturowych i materialnych Polski będące następstwem II wojny światowej; opisanie zmian kulturowych i społecznych po II wojnie światowej; charakteryzowanie realiów życia społecznego PRL-u; analiza przyczyn i skutków kryzysu 1968 roku).
Scenariusz zajęć przygotowany przez Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej

Rozumiem