Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem
O muzeum

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Emigracji w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.polska1.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018r

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.
Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Część filmów nie posiadają napisów dla osób g/Głuchych..
Brak uproszczonego układu wizualnego.
Brak możliwości wyłączenia animacji.
Brak możliwości alternacji orientacji strony poziomo/pionowo.
Brak automatycznego odczytywania komunikatów (zmiana treści bez zmiany kontekstu).

Wyłączenia:
Multimedia opublikowane przed 2020.09.23.
Transmisje multimediów nadawanych na żywo.
Mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Lis, r.lis@muzeumemigracji.pl (Koordynator ds. dostępności). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 670 41 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia


Do muzeum prowadzą 2 wejścia.

Wejście główne znajdujące się na środku frontowej ściany budynku. Kierują do niego schody składające się z 7 stopni. Schody mają szerokość 200 cm, są ograniczone 6 poręczami. Główne skrzydło drzwi wejściowych ma 110 cm szerokości.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się boczne wejście. Kieruje do niego podjazd z poręczą pod katem nachylenia około 7 stopni. Przy drzwiach frontowych jest dzwonek z podświetlanym przyciskiem. Główne skrzydło drzwi wejściowych bocznych ma 96 cm szerokości.

W promieniu 50 m od wejścia do siedziby Muzeum wyznaczone jest 1 ogólnodostępne miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Polska 1).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się 2 windy. Jedna winda znajduje się przy bocznym wejściu do budynku. Prowadzi ona: do szatni znajdującej się na poziomie -1, na parter, gdzie znajdują się kasy, księgarnia oraz bistro, na pierwsze piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum, na drugie piętro budynku, gdzie znajdują się biura muzeum, sala kinowa oraz restauracja Mondo di Verde.

Druga winda znajduje się w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego i po prawej stronie schodów. Prowadzi ona na pierwsze piętro, na którym znajduje się wystawa stała oraz sala multimedialna i sala wystaw czasowych.

W budynku muzeum znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: na parterze w głównym holu, po prawej stronie od schodów znajdujących się naprzeciwko głównego wejścia do muzeum, na pierwszym i drugim piętrze obok pomieszczeń biurowych, na pierwszym piętrze na końcu korytarza znajdującego się po lewej stronie wystawy stałej, w części wystawienniczej między częścią poświęconą II wojnie światowej i Syberii a salą poświęconą historii Polonii i Polaków na świecie.

W toaletach na parterze znajdują się również przewijaki dla dzieci. W toaletach pole manewrowe ma 107 cm x 180 cm.

W siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, za wyjątkiem wydarzeń i spotkań dedykowanych grupie osób niesłyszących.Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem