Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem
Współpraca

Nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. techniczno-administracyjnych

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. techniczno-administracyjnych

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)

Ilość etatów: 1

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, - min. 2 lata,
 • znajomość przepisów/zagadnień z zakresu administrowania budynkami,
 • obsługa komputera (pakietów biurowych Ms-Office Word, Excel)
 • wysoka komunikatywność, sumienność, dokładność, obowiązkowość oraz odpowiedzialność i uczciwość,
 • wysoka kultura osobista.


Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • wykształcenie administracyjne, ogólnobudowlane lub inne techniczne,
 • posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania, ukończonych szkoleń, certyfikatów, etc.
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.


Warunki pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Muzeum przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej instytucji kulturalnej;
 • współpracę z młodym, kreatywnym zespołem.


Zakres zadań:

 • wykonywanie wszelkich prac w zakresie administrowania i technicznego utrzymania budynku w szczególności sprawowanie nadzoru nad firmami świadczącymi usługi konserwacyjne, naprawcze, serwisowe, przeglądów technicznych infrastruktury obiektu i wszelkich urządzeń dostępnych w obiekcie;
 • prowadzenie książki obiektu;
 • prowadzenie ewidencji oraz właściwej gospodarki materiałowej, środków trwałych;
 • nadzór nad dokumentacją gwarancyjną, serwisową;


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Życiorys - CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści :„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-administracyjnych."

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Muzeum na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia lub przesłać na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 do godz. 15:30 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-administracyjnych."


Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO.
5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@muzeumemigracji.pl)
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Mapa strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozumiem